Conflict

De term conflict wordt gebruikt wanneer er sprake is van een botsing (ruzie, aanvaring) tussen personen. De meningen van deze personen zijn onverenigbaar. Er ontstaat daardoor een conflictsituatie, die op haar beurt weer op verschillende manieren kan worden opgelost, bijv. voor de rechtbank of door inzet van mediation.

  • Nog meer vragen over rechtsbijstand verzekeringen?