InShared rechtsbijstand

vanaf € 20,46 p/m

De voorwaarden en dekkingen van InShared rechtsbijstand verzekering staan op deze pagina toegelicht.

InShared rechtsbijstand vergelijken

InShared rechtsbijstand vergoedt de kosten van rechtshulp of rechtsbijstand in het geval van een juridisch conflict of geschil. InShared rechtsbijstand kent drie modules:

 • Rechtshulp consument, wonen & inkomen
 • Rechtshulp ongeval
 • Rechtshulp familie & vermogen

Verzekeraars hebben allemaal verschillende premies en voorwaarden. Om deze reden wordt je rechtsbijstandverzekering vergelijken aangeraden. 

Bijzonderheden van InShared rechtsbijstand

Er zijn een aantal bijzonderheden bij InShared rechtsbijstand, namelijk:

 • Geen wachttijd;
 • Als er premiegeld overblijft, krijg je dat terug;
 • Maximale vergoeding van €50.000,- met een minimum bedrag van €175,-.

Modules

Rechtshulp consument, wonen & inkomen

Met de module Rechtshulp consument, wonen & inkomen bij InShared rechtsbijstand zijn er een aantal dekkingen. Je bent hiermee verzekerd tegen de kosten voor juridische hulp bij conflicten die je als consument of werknemer hebt. Voorbeelden hiervan zijn conflicten bij de aankoop van spullen of conflicten met je werkgever.

Rechtshulp familie & vermogen

De module Rechtshulp familie & vermogen dekt kosten als gevolg van juridische hulp bij financiële zaken of familie problemen. Denk bij familieproblemen aan bijvoorbeeld voogdij, erfenissen en betaling van alimentatie. Voorbeelden van Financiële zaken zijn beleggingen of conflicten met financiële instellingen.

Rechtshulp ongeval 

Met de module Rechtshulp ongeval bij InShared rechtsbijstand ben je verzekerd tegen de kosten van juridische hulp bij ongevallen. Ook ben je verzekerd tegen de kosten van juridische hulp bij conflicten als deelnemer van het verkeer. Het gaat hier om het weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer. Zowel in Nederland als in het buitenland. 

Buitenlandse dekking

In welke landen je verzekerd bent verschilt per module en per onderwerp. Zo ben je bij vermogensbeheer alleen in Nederland verzekerd. Bij onderwijs ben je binnen de Europese Unie verzekerd. Bij strafzaken ben je wereldwijd verzekerd. Lees goed in de voorwaarden waar je verzekerd bent.

Niet verzekerd en dekkingsbeperkingen

 • Je bent niet verzekerd voor conflicten die je al had voordat je deze verzekering had afgesloten.
 • Je bent niet verzekerd voor conflicten die je al had kunnen voorzien voordat je deze verzekering had afgesloten.
 • Conflicten m.b.t. je eigen bedrijf zijn niet verzekerd.
 • De maximale dekking voor conflicten met buren, erfenissen en familieproblemen is €5.000,-. 
 • Conflicten buiten het middellandse zeegebied en buiten Europa worden tot €5.000,- vergoed.
 • Mediation wordt tot €3.000,- vergoed.

Eigen risico

Bij InShared rechtsbijstand wordt er geen eigen risico gehanteerd. Als je zelf een rechtshulpverlener wilt uitkiezen, betaal je een eigen risico van €250,-. 

InShared rechtsbijstand voorwaarden

Bekijk hier de InShared rechtsbijstand voorwaarden. Ook heeft InShared de voorwaarden en dekkingen overzichtelijk op de InShared rechtsbijstandverzekering informatiekaart.

 

vanaf € 20,46 p/m